FiltaFry var ett ”grönt” företag långt innan uttrycket ens började användas.

”Om du vill förändra något bör du börja med dig själv!” Vi på FiltaFry är övertygade om att allt miljöarbete börjar med oss själva. Därför strävar vi ständigt efter att förbättra våra produkt- och tjänsteerbjudanden miljömässigt. I samarbete med våra kunder vill vi vara med och bidra till en bättre och renare miljö.

Dessutom går vi regelbundet och noggrant igenom de produkter och tjänster vi erbjuder även vad gäller effektivitet och kostnadsbesparingar.

Vår mission

I vår mission ingår att stärka miljömedvetenheten så att våra kunder kan bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt.

Visste du att …

  • till skillnad från diesel bildas ingen skadlig svaveloxid (SO2) vid förbränningen av återvunnet vegetabiliskt fett?
  • 80 % mindre koldioxid hamnar i miljön vid återvinningen av vegetabiliskt fett jämfört med diesel?
  • fordon som drivs med biodiesel ger upphov till cirka 50 % mindre koloxid (CO) jämfört med konventionell dieselförbränning?
  • återvunnen matolja genererar färre cancerframkallande partiklar och polyaromatiska kolväten (PAH) än diesel från råolja?

Tack för ditt engagemang

Vi uppskattar det förtroende våra kunder ger oss och är tacksamma över att de hjälper till att skydda miljön genom att återvinna matolja. För att möjliggöra och underlätta den här processen även på lång sikt ger vi våra kunder hjälp och stöd och offentliggör även vårt miljöarbete för allmänheten.